Conditii de internare-externare

radioterapie de calitate in Bucuresti
oncologie oradea

Condiții de internare

În Centrele MedEuropa internarea se face fără discriminări legate de rasă, sex, vârstă, apartenență etnică, condiții sociale etc.

La prezentarea în Centrul de radioterapie MedEuropa, pacienții trebuie să prezinte următoarele documente:

 • buletin sau carte de identitate;
 • card de sanatate sau adeverință de asigurat;
 • adeverință de la locul de muncă cu numărul de zile de concediu medical în ultimele 12 luni, în cazul in care pacientul solicită eliberarea concediului medical;
 • dosarul medical (analize de laborator, investigații imagistice, scrisori medicale eliberate in urma unor consulturi multidisciplinare etc);
 • buletin histopatologic.

   

Criterii de internare

1.Serviciile medicale acordate de MedEuropa se adreseaza exclusiv pacientilor oncologici și cuprind: consultații medicale de specialitate, investigații, tratamente medicale, îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere

2. Asistența medicală spitalicească se acordă în regim de spitalizare de zi cu o durată de maximum 12h

3.Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:

a) urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore;

b) diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.

4. Serviciile necesare pentru tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat și/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacții adverse sau risc de urgență pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu.

5. Afecțiunile care pot fi tratate în regim de spitalizare de zi:

 • afecțiuni oncologice
 • proceduri specifice de terapia durerii.

6. Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi se acordă în baza contractului încheiat în cadrul Programului Național de Oncologie.

Condiții de externare

Medicul curant stabilește externarea pacientului în următoarele situații:

 • Procedura de rutină (în ziua internării) – spitalizare de zi;
 • Procedura de urgență (transfer/ la cerere).

 

Documente medicale primite de pacient la externare:

 1. Biletul de externare/ Scrisoare medicală, completat, semnat şi parafat de medicul curant, având aplicată ştampila clinicii
 2. Reţeta/reţetele medicale (dacă este nevoie)
 3. Certificatul de concediu medical (dacă este nevoie)
 4. Alte materiale (referate, decont, etc).

 

Informațiile furnizate la externare sunt destinate atât pacientului, cât și medicului specialist sau medicului de familie trimițător, pentru continuarea actului medical.

Call Now Button