Informatii serviciile medicale contractate

Informatii privind serviciile medicale contractate cu CJAS Brasov

Lista serviciilor medicale in regim de spitalizare de zi decontate asiguratilor prin tarif pe serviciu medical si pentru care in vederea decontarii se inchide fisa de spitalizare de zi (FSZ) dupa terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizarii serviciului medical:

 • Monitorizare afectiuni oncologice cu investigatii de inalta performanta – 409 lei/asigurat/luna*
 • Monitorizare afectiuni oncologice fara investigatii de inalta performanta – 204,48 lei/asigurat*
 
*suma mentionata nu reprezinta un cost suportat de catre pacient, ci tariful decontat de CAS
tratament radioterapie brasov
MedEuropa Brasov

Pachetul de servicii medicale de baza pentru asistenta spitaliceasca

Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:

a) urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu.

Servicii clinice decontate de CAS

Pachetul de baza de servicii

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

FRECVENTA/PLAFON

Consultatia medicala de specialitate pentru afectiuni acute si subacute, precum si acutizari ale bolilor cronice

maximum 3 consultatii/asigurat/episod ce pot fi acordate intr-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordarii primei consultatii

maximum 2 consultatii pentru asiguratii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital

Consultatia medicala de specialitate pentru afectiuni cronice

maximum 4 consultatii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultatii pe luna

maximum 2 consultatii pentru asiguratii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital

Servicii medicale de specialitate decontate de CAS in cadrul Subprogramului de radioterapie a Bolnavilor cu afectiuni oncologice

Furnizorul de servicii de radioterapie presteaza asiguratilor serviciile de radioterapie cuprinse in normele tehnice, respectiv:

 • Radioterapie cu accelerator linear 3D – 320 lei/sedinta*
 • IMRT – 640 lei/sedinta*

*suma mentionata nu reprezinta un cost suportat de catre pacient, ci tariful decontat de CAS

Informatii privind serviciile medicale contractate cu CJAS Constanta

Lista serviciilor medicale in regim de spitalizare de zi decontate asiguratilor prin tarif pe serviciu medical si pentru care in vederea decontarii se inchide fisa de spitalizare de zi (FSZ) dupa terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizarii serviciului medical:

 • Monitorizare afectiuni oncologice cu investigatii de inalta performanta – 409 lei/asigurat/luna*
 • Monitorizare afectiuni oncologice fara investigatii de inalta performanta – 204,48 lei/asigurat*

Consum medicamente 2021

AUG: 9343.27 lei
SEPT: 5791.32 lei
OCT: 3649.54 lei
NOV: 3514.89 lei
DEC: 4564.06 lei

*suma mentionata nu reprezinta un cost suportat de catre pacient, ci tariful decontat de CAS

tratament cancer constanta
MedEuropa Constanta

Pachetul de servicii medicale de baza pentru asistenta spitaliceasca

Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:

a) urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu.

Servicii clinice decontate de CAS

Pachetul de baza de servicii

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

FRECVENTA/PLAFON

Consultatia medicala de specialitate pentru afectiuni acute si subacute, precum si acutizari ale bolilor cronice

maximum 3 consultatii/asigurat/episod ce pot fi acordate intr-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordarii primei consultatii

maximum 2 consultatii pentru asiguratii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital

Consultatia medicala de specialitate pentru afectiuni cronice

maximum 4 consultatii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultatii pe luna

maximum 2 consultatii pentru asiguratii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital

Servicii medicale de specialitate decontate de CAS in cadrul Subprogramului de radioterapie a Bolnavilor cu afectiuni oncologice

Furnizorul de servicii de radioterapie presteaza asiguratilor serviciile de radioterapie cuprinse in normele tehnice, respectiv:

 • Radioterapie cu accelerator linear 3D – 320 lei/sedinta*
 • IMRT – 640 lei/sedinta*

*suma mentionata nu reprezinta un cost suportat de catre pacient, ci tariful decontat de CAS

Informatii privind serviciile medicale contractate cu CJAS Bihor

Lista serviciilor medicale in regim de spitalizare de zi decontate asiguratilor prin tarif pe serviciu medical si pentru care in vederea decontarii se inchide fisa de spitalizare de zi (FSZ) dupa terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizarii serviciului medical:

 • Monitorizare afectiuni oncologice cu investigatii de inalta performanta – 409 lei/asigurat/luna*
 • Monitorizare afectiuni oncologice fara investigatii de inalta performanta – 204,48 lei/asigurat*
 • Chimioterapie cu monitorizare – 280 lei/asigurat*
 • Consum medicamente contract nr. 1523 / 2021
 • Perioada 1.08.2021 – 01.12.2021 – 35.920,71 lei
 
*suma mentionata nu reprezinta un cost suportat de catre pacient, ci tariful decontat de CAS
centru radioterapie oradea
MedEuropa Oradea

Pachetul de servicii medicale de baza pentru asistenta spitaliceasca

Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:

a) urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu.

Informatii privind serviciile medicale contractate cu CASMB

Lista serviciilor medicale in regim de spitalizare de zi decontate asiguratilor prin tarif pe serviciu medical si pentru care in vederea decontarii se inchide fisa de spitalizare de zi (FSZ) dupa terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizarii serviciului medical:

 • Monitorizare afectiuni oncologice cu investigatii de inalta performanta – 409 lei/asigurat/luna*
 • Monitorizare afectiuni oncologice fara investigatii de inalta performanta – 204,48 lei/asigurat*
 • Chimioterapie cu monitorizare – 280 lei/asigurat*
 
*suma mentionata nu reprezinta un cost suportat de catre pacient, ci tariful decontat de CAS
chimioterapie in Bucuresti
MedEuropa Bucuresti

Pachetul de servicii medicale de baza pentru asistenta spitaliceasca

Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:

a) urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu.

Call Now Button